Bạn hãy vẽ sơ đồ bằng chữ và mũi tên để thể hiện mối quan hệ về thức ăn giữa lá ngô, châu chấu và ếch

0
27

Bạn hãy vẽ sơ đồ bằng chữ và mũi tên để thể hiện mối quan hệ về thức ăn giữa lá ngô, châu chấu và ếch, hướng dẫn Giải bài tập SGK Khoa học 4 Bài 65: Quan hệ thức ăn trong tự nhiên, trang 130, 131 SBT có lời giải chi tiết giúp các em học sinh tóm tắt kiến thức. Xin mời Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo lời giải sách bài tập Khoa học 4.

Bài 64: Trao đổi chất ở động vật

Giải bài tập SGK Khoa học 4 Bài 65 tập 2 trang 130, 131 SBT

Câu hỏi:

Bạn hãy vẽ sơ đồ bằng chữ và mũi tên để thể hiện mối quan hệ về thức ăn giữa lá ngô, châu chấu và ếch

Hướng dẫn:

Giải bài tập SGK Khoa học 4 Bài 65

Giaibaitap.Net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here