Bài tập 1, 2, 3,4 trang 105, 106 SGK Toán lớp 1

0
20

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3,4 trang 105, 106 SGK Toán lớp 1, bài Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, chương 3 SGK toán 1 với lời giải hay chi tiết, bài này giúp các em nắm được số có hai số, hàng chục và hàng đơn vị của các số : 16, 17, 18, 19.

Giải bài tập 1, 2, 3,4 trang 105, 106 SGK Toán lớp 1Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín (Chương 3)

Đề bài tập Toán Lớp 1 SBT Trang 103, 104

Bài 1: Viết số:

a) Mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín.

Giải bài tập trang 105, 106 SGK Toán 1

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập SGK Toán 1 trang 105, 106

Bài 3: Nối mỗi tranh với một số thích hợp:

Giải bài tập toán lớp 1 SBT

Bài 4: Điền số và dưới mỗi vạch của tia số

Giải bài tập toán lớp 1

Hướng dẫn Giải bài tập trang 105, 106 SGK Toán 1

Bài 1:

a) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

b) Viết lần lượt các số 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 vào ô trống.

Bài 2:

Hình 1: Viết số 16 vào ô trống.

Hình 2: Viết số 18 vào ô trống.

Hình 3: Viết số 17 vào ô trống.

Hình 4: Viết số 19 vào ô trống.

Bài 3:

Hình 1 nối với số 16.

Hình 2 nối với số 18.

Hình 3 nối với số 15.

Hình 4 nối với số 19.

Bài 4:

Điền lần lượt các đáp án như sau: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Trên đây, giai bai tap sgk đã hướng dẫn giải vở bài tập toán lớp 1 SBT hi vọng là tài liệu online tham khảo giúp các em và quý phụ huynh tham khảo để hoành thành Giải bài tập SGK Toán lớp 1 tốt nhất.