Bài tập 1, 2, 3 trang 94, 95 SGK Toán lớp 1 – Điểm, đoạn thẳng

0
25

Giải Bài tập 1, 2, 3 trang 94, 95 SGK Toán lớp 1 – Điểm, đoạn thẳng (chương 3), có lời giải hay chi tiết giúp các em giải bài tập Toán 1 SBT và nắm vững kiến thức điểm và đoạn thẳng.

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 94, 95 SGK Toán lớp 1 – Điểm, đoạn thẳng

Tóm tắt lý thuyết về điểm, đoạn thẳng:

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 94, 95 SGK Toán lớp 1 - Điểm, đoạn thẳng

Đề bài 1, bài 2, bài 3 trang 94, 95 SBT Toán 1:

Bài 1: 

Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng:

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 94, 95 SGK Toán lớp 1

Bài 2:

Dùng thước thẳng và bút để nối các điểm

a. 3 đoạn thẳng                                                                  b. 4 đoạn thẳng

Giải bài tập trang 94, 95 Toán 1

c. 5 đoạn thẳng                                                             d. 6 đoạn thẳng

Giải bài tập Toán 1

Bài 3: 

Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Giải bài tập Toán 1 SBT

Hướng dẫn Giải bài tập trang 94 SGK Toán 1: Điểm, đoạn thẳng

Hướng dẫn giải bài 1:

Các đoạn thẳng là: MN, CD, KH, PQ, XY.

Bài 2:

Học sinh tự dùng thước thẳng và bút để nối các điểm

Bài 3:

Hình 1: có 4 đoạn thẳng.

Hình 2: có 3 đoạn thẳng.

Hình 3: có 6 đoạn thẳng.

Trên đây, giaibaitap đã hướng đẫn các bạn giải bài tập toán 1 trang 94, 95, chương 3: CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN – Điểm, đoạn thẳng, có lời giải chi tiết giúp các em tóm tắt được kiến thức và hoàn thành các bài tập SBT ở nhà.