Bài tập 1, 2, 3 trang 90 SGK Toán lớp 1 – Luyện tập chung chương 2

0
24

Hướng dẫn Giải Bài tập 1, 2, 3 trang 90 SGK Toán lớp 1 – Luyện tập chung chương 2, SBT, lời giải hay chi tiết và có đáp số giúp các em tóm tắt kiến thức đã học chương 2 toán lớp 1.

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 90 SGK Toán lớp 1

Đề bài tập: Bài 1, bài 2, bài 3 trang 90 SBT toán lớp 1:

Bài 1: Số?

2 = 1 + …               6 = 2 + …                8 = …+ 3              10 = 8 + ….

3 = 1 + …               6 =…+ 3                  8 = 4 + ….            10 = …+ 3

4 = …+ 1                7 = 1 + …                9 = …+ 1              10 = 6 + …

4 = 2 + …               7 = …+ 2                9 = …+ 3               10 = …+ 5

5 = …+ 1                7 = 4 + ….               9 = 7 +….            10 = 10 + …

5 = 3 +….                8 = …+ 1                9 = 5 + …           10 = 0 + …..

6 = …+ 1                 8 = 6 + …               10 = …+ 1            1 = 1 + ….

Bài 2: Viết các số 7, 5, 2, 9, 8:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:……………………………………………….

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:……………………………………………….

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

Bài tập 1, 2, 3 trang 90 SGK Toán lớp 1 – Luyện tập chung chương 2

Giải bài tập trang 90 SGK Toán 1: Luyện tập chung chương 2

Bài 1:

2 = 1 + 1              6 = 2 + 4               8 = 5 + 3                   10 = 8 + 2

3 = 1 + 2              6 = 3 + 3               8 = 4 + 4                   10 = 7 + 3

4 = 3 + 1              7 = 1 + 6               9 = 8 + 1                   10 = 6 + 4

4 = 2 + 2              7 = 5 + 2               9 = 6+ 3                    10 = 5 + 5

5 = 4 + 1              7 = 4 + 3                9 = 7 + 2                 10 = 10 + 0

5 = 3 + 2              8 = 7 + 1                9 = 5 + 4                 10 = 0 + 10

6 = 5 + 1              8 = 6 + 2                 10 = 9 + 1               1 = 1 + 0

Bài 2:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 5, 7, 8, 9.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 8, 7, 5, 2.

Bài 3:

a) Điền vào ô trống là: 4 + 3 = 7.

b) Điền vào ô trống là: 7 – 2 = 5.

Trên đây, Giaibaitap.Net đã hướng dẫn các em giải bài tập toán 1 trang 90 SBT: Luyện tập chung chương 2, giúp các em ôn tập chương 2 và nắm vững kiến thức Toán trọng tâm chương 2.