Bài tập 1, 2, 3 trang 108 SGK Toán lớp 1

0
44

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 108 SGK Toán lớp 1 – Phép cộng dạng 14 + 3 có lời giải hay chi tiết, giúp các em học tốt toán Lớp 1 và hoàn thành vở bài tập về nhà.

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 108 SGK Toán lớp 1Phép cộng dạng 14 + 3

Đề bài SBT Toán lớp 1 trang 108:

Bài 1: Tính:

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 108 SGK Toán lớp 1

Bài 2:  Tính:

12 + 3 =                           13 + 6 =                          12 + 1 =

14 + 4 =                           12 + 2 =                          16 + 2 =

13 + 0 =                           10 + 5 =                          15 + 0 =

Bài 3:  Điền số thích hợp vào ô trống

Giải bài tập trang 108 SGK Toán 1

Giải bài tập trang 108 SGK Toán 1

Hướng dẫn các em giải bài tập toán lớp 1 SBT trang 108:

Giải bài 1

Hàng 1

1. Kết quả bằng 16.

2. Kết quả bằng 18.

3. Kết quả bằng 18.

4. Kết quả bằng 17.

5. Kết quả bằng 17.

Hàng 2

1. Kết quả bằng 19.

2. Kết quả bằng 19.

3. Kết quả bằng 16.

4. Kết quả bằng 16.

5.  Kết quả bằng 18.

Giải bài 2:

12 + 3 = 15                       13 + 6 = 19                          12 + 1 = 13

14 + 4 = 18                        12 + 2 = 14                          16 + 2 = 18

13 + 0 = 13                        10 + 5 = 15                          15 + 0 = 15

Giải Bài 3

Hình 1: Điền số lần lượt: 15, 16, 17, 18, 19

Hình 2: Điền số lần lượt: 19, 18, 17, 16, 15, 14

Trên đây, Giaibaitap.Net đã hướng dẫn các em giải bài tập Toán 1 trang 108 chi tiết, hi vọng giúp các em nắm vững kiến thức và hoàn thành tốt bài tập Chương 3. Phép cộng dạng 14 + 3.