Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91 SGK Toán lớp 1 – Luyện tập chung chương 2 tiếp theo

0
20

Hướng dẫn Giải Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91 SGK Toán lớp 1, Luyện tập chung chương 2 tiếp theo trang 91 SBT, lời giải hay chi tiết và có đáp số giúp các em tóm tắt kiến thức đã học chương 2 toán lớp 1.

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91 SGK Toán lớp 1 – Luyện tập chung chương 2 tiếp theo

Đề bài tập: Bài 2, bài 3, bài 4 trang 91 SBT toán lớp 1:

Bài 1: Nối các chấm theo thứ tự

Bài 2: 

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91 SGK Toán lớp 1 - Luyện tập chung chương 2 tiếp theo

b)

4 + 5 – 7 =              6 – 4 + 8 =               10 – 9 + 6 =          9 – 4 – 3 =

1 + 2 + 6 =             3 + 2 + 4 =               8 – 2 + 4 =           8 – 4 + 3 =

3 – 2 + 9 =             7 – 5 + 3 =                3 + 5 – 6 =           2 + 5 – 4 =

Bài 3: 

Điền dấu > , < ,=

0….1               3 + 2 …. 2 + 3                      5 – 2 ….6 – 2

10…9              7 – 4….2 + 2                         7 + 2….6 + 2

Bài 4: 

Viết phép tính thích hợp:

Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 1

Hướng dẫn Giải bài tập trang 91 SGK Toán 1 – Giải SBT Toán Lớp 1

Bài 1:

Học sinh tự nối các chấm theo thứ tự

Bài 2:

a)

1. Kết quả bằng 5.

2. Kết quả bằng 3.

3. Kết quả bằng 9.

4. Kết quả bằng 6.

5. Kết quả bằng 4.

6. Kết quả bằng 10.

b)

4 + 5 – 7 = 2           6 – 4 + 8 = 10          10 – 9 + 6 = 7         9 – 4 – 3 = 2

1 + 2 + 6 = 9           3 + 2 + 4 =  9         8 – 2 + 4 = 10          8 – 4 + 3 = 7

3 – 2 + 9 = 10          7 – 5 + 3 = 5           3 + 5 – 6 = 2           2 + 5 – 4 = 3

Bài 3:

0 < 1               3 + 2 = 2 + 3                      5 – 2  < 6 – 2

10 > 9              7 – 4 < 2 + 2                      7 + 2 > 6 + 2

Bài 4:

a) 5 + 4 = 9

b) 5 – 2 = 3.

Trên đây, Giaibaitap.net đã hướng dẫn các em giải bài tập sách giáo khoa toán 1, ôn tập chương 2 trang 91, giúp các em hệ thống lại kiến thức cộng trừ trong phạm vi 10.