Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 109 SGK Toán lớp 1

0
27

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 109 SGK Toán lớp 1 – Luyện tập phép cộng dạng 14 + 3, có lời giải hay chi tiết, giúp các em học tốt toán Lớp 1 và hoàn thành vở bài tập về nhà.

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 109 SGK Toán lớp 1Luyện tập phép cộng dạng 14 + 3

Đề bài tập trang 109 SBT Toán 1:

Bài 1:

Đặt tính rồi tính:

12 + 3 =             11 + 5 =                  12 + 7 =                   16 + 3 =

13 + 4 =            16 + 2 =                  7 + 2 =                      13 + 6 =

Bài 2:

Tính nhẩm:

15 + 1 =              10 + 2 =               14 + 3 =                 13 + 5 =

18 + 1 =             12 + 0 =                13 + 4 =                  15 + 3 =

Bài 3:

Tính:

10 + 1 + 3 =                       14 + 2 + 1 =                      11 + 2 + 3 =

16 + 1 + 2 =                       15 + 3 + 1 =                      12 + 3 + 4 =

Bài 4:

Nối theo mẫu:

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 109 SGK Toán lớp 1

Hướng dẫn giải bài tập trang 109 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải bài tập trang 109 SBT Toán 1, giúp các em học sinh nắm được cách giải các bài toán phép cộng và hoàn thành bài lập luyện tập trong vở bài tập.

Hướng dẫn giải bài 1

12 + 3 = 15           11 + 5 = 16              12 + 7 = 19              16 + 3 = 19

13 + 4 = 17          16 + 2 = 18              7 + 2 = 9                13 + 6 = 19

Giải bài 2:

15 + 1 = 16        10 + 2 = 12             14 + 3 = 17                  13 + 5 = 18

18 + 1 = 19        12 + 0 = 12             13 + 4 = 17                  15 + 3 = 18

Giải bài 3:

10 + 1 + 3 = 14           14 + 2 + 1 = 17                     11 + 2 + 3 = 16

16 + 1 + 2 = 19           15 + 3 + 1 = 19                      12 + 3 + 4 = 19

Giải bài 4:

15 + 1 = 16

17 + 2 = 19

12+ 2 = 14

13 + 3 = 16

14 + 3 = 17

Trên đây, Giaibaitap.Net đã hướng dẫn các em giải bài tập Toán 1 trang 109 chi tiết, hi vọng giúp các em nắm vững kiến thức và hoàn thành tốt bài tập Chương 3. Luyện tập Phép cộng dạng 14 + 3.