Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 107 SGK Toán lớp 1

0
28

Hướng dẫn Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 107 SGK Toán lớp 1, Hai mươi, hai chục với lời giải hay chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức toán lớp 1 về số 20.

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 107 SGK Toán lớp 1Giải bài tập Toán 1 SBT

Đề bài tập trang 107 SBT:

Bài 1:

Viết các số từ 10 đến 20, từ 20 đến 10, rồi đọc các số đó:
……………………………………………………………………………………

Bài 2: Trả lời câu hỏi:

Số 12 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

Số 16 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

Số 11 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

Số 10 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

Số 20 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

Mẫu: Số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị.

Bài 3: Điền số dưới mỗi tia số rồi đọc

Giải bài tập trang 107 SGK Toán 1

Bài 4: Trả lời câu hỏi:

Số liền sau của 15 là số nào?

Số liền sau của 10 là số nào?

Số liền sau của 19 là số nào?

Giải bài tập trang 107 SGK Toán 1: Hai mươi, hai chục

Hướng dẫn giải bài 1:

Các số từ 10 đến 20 là: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Các số từ 20 đến 10 là: 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10.

11: Mười một.

12: Mười hai.

13: Mười ba.

14: Mười bốn.

15: Mười lăm.

16: Mười sáu.

17: Mười bảy.

18: Mười tám.

19: Mười chín.

20: Hai mươi.

Bài 2:

Số 16 gồm 1 chục và 6 đơn vị.

Số 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị.

Bài 3:

Học sinh điền lần lượt các số sau dưới tia vạch:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Bài 4:

Số liền sau của 15 là số 16.

Số liền sau của 10 là số 11.

Số liền sau của 19 là số 20.

Trên đây, giai bai tap đã hướng dẫn các em giải bài tập sgk toán 1 trang 107, hi vọng giúp các em có nguồn tài liệu tham khảo để hoàn thành tốt bài tập về nhà.