Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 103, 104 SGK Toán lớp 1

0
17

Hướng dẫn Giải Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 103, 104 SGK Toán lớp 1, bài Mười ba, mười bốn, mười lăm chương 3 sách giáo khoa Toán 1 có lời giải hay chi tiết, giúp các em tóm tắt được kiến thức bài học về hàng chục và các số hàng đơn vị.

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán lớp 1: Mười ba, mười bốn, mười lăm

Đề bài tập SBT Toán 1 bài 1, 2, 3, 4:

Bài 1:

a) Mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm
………………………………………………………………….

b) Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán lớp 1

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 1Bài 3: Nối mỗi tranh với một số thích hợp (theo mẫu):

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 1

Bài 4:

Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số:

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 1

Điền lần lượt các số sau: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 103, 104 SGK Toán lớp 1 – Chương 3 SBT Toán 1

Hướng dẫn giải Bài 1:

a) 10, 11, 12, 13, 14, 15.

b) Hình a. Viết lần lượt các số 11, 12, 13, 14.

Hình b. Viết lần lượt các số 14, 13, 12, 11.

Bài 2:

Hình 1: Viết số 13 vào ô trống.

Hình 2: Viết số 14 vào ô trống.

Hình 3: Viết số 15 vào ô trống.

Bài 3:

Hình 1 nối với số 13.

Hình 2 nối với số 14.

Hình 3 nối với số 15.

Hình 4 nối với số 12.

Trên đây, giai bai tap (Giaibaitap.Net) đã hướng dẫn các em giải bài tập Toán lớp 1 (SBT) chương 3 trang 103, 104 SGK, xin mời các em và quý phụ huynh tham khảo.