Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 101, 102 SGK Toán lớp 1

0
25

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 101, 102 SGK Toán lớp 1: Mười một, mười hai SBT Toán 1, có lời giải hay chi tiết.

Giải bài tập trang 101, 102 SGK Toán 1: Mười một, mười hai

Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 101, 102 SGK Toán lớp 1

Bài 2: Vẽ thêm chấm tròn (theo mẫu):

Giải bài tập trang 101, 102 SGK Toán 1

Bài 3: Tô màu 11 hình tam giác và 12 hình vuông

Giải bài tập trang 101, 102 SGK Toán 1: Mười một, mười hai

Bài 4: Điền số thích hợp vào mỗi vạch của tia số

giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 101, 102 SGK Toán lớp 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 101, 102 SGK Toán lớp 1

Bài 1:

Hình 1: Điền số 11 vào ô trống.

Hình 2: Điền số 10 vào ô trống.

Hình 3: Điền số 12 vào ô trống.

Bài 2:

Hình 1: Vẽ thêm 1 chấm tròn.

Hình 2: Vẽ thêm 2 chấm tròn.

Bài 3:

Học sinh tự Tô màu 11 hình tam giác và 12 hình vuông

Bài 4:

Điền lần lượt dưới mỗi vạch của tia số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12