Bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 92 SGK Toán lớp 1 – Luyện tập chung chương 2 tiếp theo

0
22

Hướng dẫn Giải Bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 92 SGK Toán lớp 1 – Luyện tập chung chương 2 tiếp theo, SBT, lời giải hay chi tiết và có đáp số giúp các em tóm tắt kiến thức đã học chương 2 toán lớp 1.

Giải Bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 92 SGK Toán lớp 1 – Luyện tập chung chương 2 tiếp theo

Đề bài tập SGK trang 92: Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 92 SBT toán lớp 1:

Bài 1: Tính:

Giải Bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 92 SGK Toán lớp 1 - Luyện tập chung chương 2 tiếp theo

b)

8 – 5 – 2 =            10 – 9 + 7 =               9 – 5 + 4 =           10 + 0 – 5 =

4 + 4 – 6 =            2 + 6 + 1 =                6 – 3 + 2 =            7 – 4 + 4 =

Bài 2: 

Số?

8 = …+ 5                        9 = 10 – ….                  7 = …+ 7

10 = 4 +….                      6 = ….+ 5                     2 = 2 – ….

Bài 3: Trong các số 6, 8, 4, 2, 10:

a) Số nào lớn nhất?

b) Số nào bé nhất?

Bài 4:

Viết phép tính thích hợp:

Có: 5 con cá

Thêm: 2 con cá

Có tất cả:….con cá?

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Trong hình bên có bao nhiêu hình tam giác?

Giải bài tập trang 92 SGK Toán 1

Giải bài tập trang 92 SGK Toán 1: Luyện tập chung chương 2 tiếp theo

Bài 1:

a,

1. Kết quả bằng 10

2. Kết quả bằng 7.

3. Kết quả bằng 8.

4. Kết quả bằng 1.

5. Kết quả bằng 9.

6. Kết quả bằng 2

b,

8 – 5 – 2 = 1         10 – 9 + 7 = 8             9 – 5 + 4 = 8          10 + 0 – 5 =5

4 + 4 – 6 = 2         2 + 6 + 1 =  9            6 – 3 + 2 =  5          7 – 4 + 4 = 7

Bài 2:

8 = 3 + 5                         9 = 10 – 1                  7 = 0 + 7

10 = 4 + 6                        6 =  1 + 5                  2 = 2 – 0.

Bài 3:

a) Số lớn nhất là số 10.

b) Số bé nhất là số 2.

Bài 4:

Phép tính thích hợp là: 5 + 2 = 7 (con cá)

Bài 5:

Có 8 hình tam giác.

Trên đây, Giaibaitap.net đã hướng dẫn các em giải bài tập trang 92 SBT Toán 1, ôn tập chương 2 (Tiếp theo), giúp các em hệ thống lại kiến thức toán 1 chương 2 tốt nhất.