Bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 89 SGK Toán lớp 1 – Luyện tập chung chương 2

0
19

Hướng dẫn Giải Bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 89 SGK Toán lớp 1 – Luyện tập chung chương 2 SBT, lời giải hay chi tiết và có đáp số giúp các em tóm tắt kiến thức đã học chương 2 toán lớp 1.

Luyện tập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 89 SGK Toán lớp 1

Đề bài tập: Bài 1, bài 3, bài 4, bài 5 trang 89 SBT toán lớp 1:

Bài 1: Viết số thích hợp theo mẫu

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 89 SGK Toán lớp 1

Bài 2: 

Đọc các số từ 0 đến 10, từ 10 đến 0

Bài 3: Tính

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 1

Bài 4: Số?

Luyện tập chung chương 2

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

a) Có: 5 quả                                             b) Có: 7 viên bi

Thêm: 3 quả                                                Bớt: 3 viên bi

Có tất cả:….quả?                                        Còn:….viên bi?

Hướng dẫn Giải bài tập trang 89 SGK Toán 1: Luyện tập chung chương 2

Bài 1:

Điền lần lượt: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bài 2:

Học sinh tự đọc các số từ 0 đến 10, từ 10 đến 0

Bài 3:

Hàng 1                                                   Hàng 2

1. Kết quả bằng 7.                             1. Kết quả bằng 6.

2. Kết quả bằng 10.                           2. Kết quả bằng 7.

3. Kết quả bằng 8.                             3. Kết quả bằng 3.

4. Kết quả bằng 4.                             4. Kết quả bằng 1

5. Kết quả bằng 8.                             5. Kết quả bằng 4.

6. Kết quả bằng 10.                           6. Kết quả bằng 0.

7. Kết quả bằng 10.                           7. Kết quả bằng 3.

Bài 4:

Hình 1: Viết số 5 sau đó viết số 9 vào ô trống.

Hình 2: Viết số 10 sau đó viết số 2 vào ô trống.

Bài 5:

a) 5 + 3 = 8.

b) 7 – 3 = 4.

Giải vở bài tập Toán 1 tại Giaibaitap.net