Bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 80 SGK Toán lớp 1

0
29

Hướng dẫn Giải Bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 80 SGK Toán lớp 1, chương 2 bài luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9 có lời giải hay chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 80 SGK Toán lớp1

Câu hỏi sách bài tập toán lớp 1:Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 80 SBT

Bài 1: Tính:

8 + 1 =                 7 + 2 =                 6 + 3 =                     5 + 4 =

1 + 8 =                 2 + 7 =                  3 + 6 =                     4 + 5=

9 – 8 =                 9 – 7 =                  9 – 6 =                      9 – 5 =

9 – 1 =                 9 – 2 =                 9 – 3 =                       9 – 4 =

Bài 2: Số?

5 + …. = 9                       9 – …. = 6                         …..+ 6 = 9

4 + …. = 8                       7 -…… = 5                        …..+ 9 = 9

…..+ 7 = 9                       …..+ 3  = 8                        9 -……= 9

Bài 3: Điền dấu >, < ,=

5 + 4 ….9                         6…..5 + 3                          9 – 0…..8

9 – 2…..8                         9……5 + 1                         4 + 5…..5 + 4

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 80 SGK Toán lớp1

Bài 5: Hình bên có mấy hình vuông?

Giải bài tập trang 80 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9

Giải bài tập trang 80 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9

Bài 1

8 + 1 = 9           7 + 2 = 9                   6 + 3 = 9                 5 + 4 = 9

1 + 8 = 9           2 + 7 = 9                   3 + 6 = 9                 4 + 5= 9

9 – 8 = 1           9 – 7 = 2                   9 – 6 = 3                  9 – 5 = 4

9 – 1 = 8           9 – 2 = 7                  9 – 3 = 6                   9 – 4 = 5

Bài 2

5 + 4 = 9                       9 – 3 = 6                         3 + 6 = 9

4 + 4 = 8                       7 – 2  = 5                        0 + 9 = 9

2 + 7 = 9                       5 + 3  = 8                        9 – 0 = 9

Bài 3

5 + 4  = 9                         6 < 5 + 3                          9 – 0 > 8

9 – 2 < 8                          9 > 5 + 1                          4 + 5 = 5 + 4

Bài 4:

Hướng dẫn giải

Phép tính là: 9 – 6 = 3

Bài 5:

Có 5 hình vuông.

Giaibaitap.net đã hướng dẫn các bạn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 1 với hướng dẫn chi tiết và đáp án hi vọng giúp các em tóm tắt được kiến thức và hoàn thành bài tập được giao.