Bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 67 SGK Toán lớp 1

0
66

Hướng dẫn Giải Bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 67 SGK Toán lớp 1, chương 2 SGK Toán 1 “Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6”.

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 67 SGK Toán lớp 1

Đề bài trang 67 SBT Toán 1

Bài 1: Tính

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 67 SGK Toán lớp 1

 

Bài 2: Tính

1 + 3 + 2 =                     6 – 3 -1 =                             6 – 1 – 2 =

3 + 1 + 2 =                     6 – 3 -2 =                             6 – 1 – 3 =

Bài 3: Điền dấu >, <, =

2 + 3….6                            3 + 3…..6                           4 + 2…..5

2 + 4….6                            3 + 2…..6                           4 – 2……5

Bài 4: Số?

….+ 2 = 5                        3 + …..= 6                              ….+ 5 = 5

….+ 5 = 6                        3 + …. = 4                              6 + ….= 6

Bài 5: Viết phép tính thích hợp

Giải bài tập trang 67 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6

Giải bài tập trang 67 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6

Bài 1:

a. Kết quả bằng 6.                             f. Kết quả bằng 4.

b. Kết quả bằng 3.                             g. Kết quả bằng 6.

c. Kết quả bằng 6.                             h. Kết quả bằng 2.

d. Kết quả bằng 1.                             i. Kết quả bằng 6.

đ. Kết quả bằng 6.                             j. Kết quả bằng 6.

e. Kết quả bằng 0.                             k. Kết quả bằng 5.

Bài 2:

1 + 3 + 2 = 6                    6 – 3 -1 = 2                            6 – 1 – 2 = 3

3 + 1 + 2 = 6                    6 – 3 -2 = 1                            6 – 1 – 3 = 2

Bài 3:

2 + 3 < 6                             3 + 3 = 6                              4 + 2 > 5

2 + 4 = 6                             3 + 2 < 6                              4 – 2 < 5

Bài 4:

3 + 2 = 5                           3 + 3 = 6                              0 + 5 = 5

1 + 5 = 6                           3 + 1 = 4                              6 + 0 = 6

Bài 5:

Hướng dẫn giải

5 – 2 = 3.

Trên đây giaibaitap.net đã hướng dẫn các bạn giải bài tập toán lớp 1 bài “PLuyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6” trang 67 SGK (chương 2), chúc các em hoàn thành tốt bài tập về nhà.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here