Bài 1, bài 2, bài 3 trang 96 SGK toán lớp 1

0
20

Hướng dẫn giải Bài 1, bài 2, bài 3 trang 96 sgk toán lớp 1 – Độ dài đoạn thẳng, Có lời giải hay chi tiết sách giáo khoa toán 1.

Đề bài tập toán lớp 1:

Bài 1: Đoạn thẳng nào dài hơn, đoạn thẳng nào ngắn hơn?

Giải bài tập trang 96 toán lớp 1

Bài 2: Ghi số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng (theo mẫu):

giải bài tập 2 trang 96 toán 1
Bài 3: Tô màu vào băng giấy ngắn nhất:

bài 3 trang 96 sgk toán 1

Giải bài tập trang 96 SGK Toán 1: Độ dài đoạn thẳng

Bài 1:

a) Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD và đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB.

b) Đoạn thẳng MN dài hơn đoạn thẳng PQ và đoạn thẳng PQ ngắn hơn đoạn thẳng AB.

c) Đoạn thẳng RS dài hơn đoạn thẳng UV và đoạn thẳng UV ngắn hơn đoạn thẳng RS.

d) Đoạn thẳng HK dài hơn đoạn thẳng LM và đoạn thẳng LM ngắn hơn đoạn thẳng HK.

Bài 2:

giải bài tập 2 sgk toán 1

Bài 3:

Giải bài tập trang 96 SGK Toán 1

Trên đây, giai bai tap đã hướng dẫn giải bài tập SBT toán 1, xin mời các em và quý phụ huynh tham khảo.